Přání

30 krátkých přání novomanželům

blank

V tomto článku jsme narozdíl od 60 přání k svatbě, pro vás vybrali ty nejkratší a nejhezčí přání novomanželům. Pokud chcete popřát a současně zachovat přiměřenou stručnost a délku přání, tohle je ideální varianta pro vás. Hodí se hlavně při gratulaci a předání dárku, kdy je stručnost na místě. Delší přání pak jistě můžete rozepsat do svatební knihy.

Jednovětné přání novomanželům, např. při předávání daru

Máte-li lásku, máte všechno.

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.

Láska vás svedla, láska vás spojí, v lásce a věrnosti zůstaňte svoji.

Ať je Vaše manželství stejně krásné a šťastné jako láska, která Vás k němu přivedla!

Gratuluji vám ke korunovaci vašeho společného snu!

Přičtěte štěstí, odečtěte zklamání, násobte se, ale NIKDY se nedělte!

Nechť radost vašich spojených srdcí provází vás každým dnem vašeho společného života!

Klid, štěstí a vzájemná láska, ať jsou vašimi společníky po celý život!

Najít pravou lásku a sdílet s ní svůj sen je požehnání! Ať spolu žijete šťastně spoustu let!

Ať je pro vás každý den vašeho manželství pramenem radosti a štěstí!

Nejupřímnější gratulace šťastnému ženichovi a krásné nevěstě!

Přeji vám, ať je váš život bohatý na štěstí a lásku! Tvoříte krásný pár!

Ať vás láska a štěstí provádí klidnou cestou životem, to vám nejupřímněji přeji.

Tímto prostým vinšem, chci vám popřát všechno štěstí, které si zasloužíte!

Kéž vás radost dnešního dne k sobě váže po celý život!

Ať vás láska a porozumění provázejí celý život! Gratuluji!

Ať láska a víra, které vás spojí před oltářem, jsou vaším věčným poutem!

Slunce nechť zahřívá vaše srdce a Bůh ať osvětluje vaši dlouhou cestu společného života.

Manželství není cílem, ale východiskem k novým horizontům štěstí a jeho sdílení.

Květinám vůni, ptákům zpěv, vám věčnou lásku!

Věrni v lásce budete žít šťastně!

Dnes vůně květin, zítra dětský smích. Přeji vám šťastné manželství.

Hodně štěstí do života plného splněných snů.

Ať vaše štěstí nikdy nepozná západ slunce!

Milujte se navzájem a budete šťastni! Je to tak jednoduché a zároveň tak složité. Hodně štěstí!

Kráčejte šťastni životem, vše buď Vám blahou zvěstí, co potká život Váš, buď jen láska a štěstí.

Žijte tak, aby vám všichni záviděli.

Hodně štěstí, málo pláče a do roka kudrnáče.

Díky za všechno to báječné jídlo a pití, které jsme si užívali, zatímco jste se vy dva brali! Blahopřejeme!

Z celého srdce vám přejeme, aby váš život byl bohatý, především na vzájemnou lásku a štěstí! Jste krásný pár!